Påmelding – Kurs i bruk av EPD -generator

STED: TEAMS

Påmeldingskjema

Del 1

-Velkommen, presentasjon av LCA.no AS

Introduksjon til EPD, Hva? Hvorfor? Hvordan?

-Presentasjon av EPD-generatoren,  Hvordan lage EPD

Pris for bedrift (opp til 5 personer): 19690,- kr per bedrift.
Pris for enkelt person fra allerede etablert bedrift: 7160,- kr per person.

(Kurs bevis har gyldighet på 3 år)
Oppfriskningskurs: 3580,- kr per person.

Oppfriskningskurs bedrift (opp til 5 personer): 10740,- kr per bedrift.

Hjemmelekse

Etter Del 1 av kurset får alle påmeldte som var tilstedte og som skal videre med del 2,  tilsendt brukernavn og passord for EPD  generator. Slik at hver bruker kan utarbeide en test EPD.

Del 2

Gjennomgang av Test-EPD med hver enkelt bedrift.

Del 2 av kurset og oppfølging gjøres i små grupper via Teams og epost/tlf.

Utstedelse av kursbevis forutsetter at hver deltaker lager en test EPD som kontrolleres av LCA.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.

Påmeldings frist «dagen før» .

Kontakt support@lca.no ved eventuelle spørsmål.